2019-07-12T13:40:54+02:00
Vill du vara med?
Våren 2019 bygger vi tillsammans framtidens hälsosamma, hållbara hus.

PROJEKT STUDIO 360

Studio 360 blir ett helhetsperspektiv om hur vi redan idag kan bygga framtiden tillsammans. Det blir en ca 360 m2 matstudio idéer och ges möjlighet att odla nya kontakter.

Det här blir ett koncept som bygger på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Här kommer att hållas kurser i närodlad matlagning,
föredrag, teambuilding, mm.
I uppbyggnadsfasen lär vi oss bygga hållbara, hälsosamma hus. Är du företag eller privatperson som brinner för innovativa idéer så välkomnar vi er att ta del av projektet.