2019-11-21T04:37:01+01:00
Fri från fuktskador

Hampakalk är ett hygroskopisk material, vilket innebär att väggarna absorberar fukt från luften under tider med hög relativ fuktighet och frigör det igen när fuktighetsnivån sjunker. Detta eliminerar kondens på väggens yta, förhindrar att fukt sporer kan växa och håller en inre fuktighet i 40-60% -intervallet som hämmar tillväxten av virus och bakterier. Allt detta uppnås utan att det behövs mekaniska ventilationssystem.

Hur kan du förbättra befintliga strukturer?

Gamla hus är byggda för att bestå, med regelbundet underhåll. Medan moderna material ofta motverkar husets grundfunktion genom en alltför ogenomtränglig fuktspärr, har hampakalk visat sig vara ett utomordentligt bra renoveringsmaterial, och har använts flitigt i bland annat Frankrike med mycket goda resultat. Det är därför vi gärna ser att fler provar på det även i Sverige, då vi anser att det ger ökad prestanda samtidigt som det håller sig i linje med miljömässigt bygge i naturmaterial.


Kompatibla material

Hampakalk kan användas med befintliga material, det finns ingen anledning att riva ut vare sig sten, tegel eller övrigt murbruk, utan man kan lägga till hampakalken och på så sätt uppgradera huset genom högre termisk prestanda.

“Många historiska byggnader har de senaste decennierna tilläggsisolerats med moderna isoleringsmaterial som mineralull och cellplast. Att tilläggsisolera historiska byggnader kan leda till skador som orsakas av fukt och mögel, och utformningen av tilläggsisoleringen kan även leda till att kulturhistoriska värden går förlorade. Därför studeras ett nytt hållbart byggnadsmaterial, hampakalk, som tilläggsisolering material för historiska byggnader.”

ur Bygg & Teknik 10.08.2017, av: Paulien Strandberg-de Bruijn, Anna Donarelli och Kristin Balksten

Your Content Goes Here, Historiska byggnader