Idag är det prefabricering Tradical® Hemp Concrete

Prefabricerad hampa-kalk element fråm Bcb-Tradical

Noyal-Vila-Vilaine 1/6. Tradical® Hemp Concrete är ett mångfacetterat material. 31 prefabricerade träbetong hampa paneler Tradical®, en innovativ konstruktiv lösning för en tertiär byggnad i Noyal-Vila-Vilaine. 

För mer information: peter.holmdahl@houseofhemp.se

Noyal-sur-Vilaine 1/6. Décidément le Béton de Chanvre Tradical® est un matériau multifacettes: aujourd’hui la préfabrication. 31 panneaux préfabriqués bois-béton de chanvre Tradical®, une solution constructive innovante pour un bâtiment tertiaire à Noyal-sur-Vilaine.Entrez dans les lieux : http://www.bcb-tradical.com/prefabrication-beton-de-chanvre/

Posted by Bcb-Tradical on Wednesday, March 7, 2018

 

 

2019-11-21T11:50:15+01:00