2019-11-21T04:36:59+01:00

Vi är specialiserade på hampakalk för byggindustrin, vare sig det är nybyggen eller renoveringsprojekt. Vi har den praktiska och tekniska kompetensen för att hjälpa er att skapa en hälsosam och hållbar byggnad.

HÄLSA & BYGGNADER

Det som är bra för planeten är bra för dig också!

Fler och fler människor inser att materialvalet när vi bygger har en stor inverkan på de boendes hälsa och komfort. Exempelvis har de i byggbranschen sedan 1950-talet använt allt mer bearbetade, syntetiska och kemiskt behandlade byggmaterial. Detta har resulterat att i ett stort antal kalla och fuktiga hem som innehåller skadliga nivåer av giftiga kemikalier som riskerar “avgasning” in i byggnaden.

För dem som vill skapa varma, friska inomhusmiljöer har hampakalk en rad fördelar, nämligen:

Fri från fuktskador

Hampakalk är ett hygroskopisk material, vilket innebär att väggarna absorberar fukt från luften under tider med hög relativ fuktighet och frigör det igen när fuktighetsnivån sjunker. Detta eliminerar kondens på väggens yta, förhindrar att fukt sporer kan växa och håller inre fuktighets inom 40-60% -intervallet som hämmar tillväxten av virus och bakterier. Allt detta uppnås utan att det behövs mekaniska ventilationssystem.kan både absorbera samt utsöndra fukt och  är “andningsbar” (ånggenomsläpplig) och hygroskopisk: hampakalkväggar och kalk- eller lera-gipslackerna kommer passivt att “buffra” luftfuktigheten inuti hemmet, absorbera fukt från luften i väggen under tider med hög relativ fuktighet och frigör det igen när fuktighetsnivån sjunker. Detta eliminerar kondens på väggens yta, förhindrar att fuktsporer växer och håller inre fuktighetsnivåer inom 40-60% -intervallet som hämmar tillväxten av virus och bakterier. Allt detta uppnås utan att det behövs mekaniska ventilationssystem.

Naturmaterial

På grund av det kalk som bindemedel som täcker varje parti av hampa i hampakalkblandningen, uppnår hampakalk bra betyg för brand-, rot- och skadedämpning, utan att behöva ytterligare behandling med potentiellt skadliga kemikalier. Det faktum att strukturramen sätts in i hampbetongväggen gör att obehandlat barrved kan användas, vilket ytterligare minskar behovet av kemikalier i hemmet. På 70-talet användes ofta tryckimregnerat trä i anslutning till betong i hemmen, vilket visat sig vara skadligt både för byggnaden och de som bor där. Med hampakalk behövs alltså inte impregneringen, och materialet reagerar heller inte negativt i kontakt med andra byggnadsmaterial.